Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Dokument


I VINNOVA-projektet QSkruv har det tagits fram underlag och förslag till tre nya standarder. Materialet behöver ytterligare genomgång innan det kan utmynna i färdiga standarder.

Underlag och förslag till standarder:

1. Standard för provning av mellanytafriktion
StandardProposal InterfaceFriction DRAFT1 Version1 (PDF).

2.Standard för provning av sättning – länk kommer

3.Standard för monteringsfriktion – Testing of friction properties of fasteners
StandardProposal FastenerFriction Draft1 Version1 (PDF).

Ytterligare dokument för nedladdning:

Svensk fordonsindustris gemensamma nomenklatur för skruvförband:
Nomenklatur Tightening (Excel).

Olika åtdragningsstrategiers inverkan på kostnaden för produktion och eftermarknad:
Konsekvenser av olika monteringsstrategier (PDF).

Skruvförbandstyper och olika åtdragningsstrategiers inverkan på val av kontrollmetod:
Skruvförbandstyp – riktlinjer för kontrollmetod (PDF).

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se