16294 SFN - Svenska Föreningen för Skruvförband
Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Projekt


OptiFastening

OptiFastening är ett projekt inom VINNOVAs FFI-program Hållbar produktionsteknik.

Projektbeskrivning
Låg utnyttjandegrad på skruvar i skruvförband är tillsammans med okända sättningsförlopp huvudskälen till att många skruvförband är överdimensionerade. Syftet med projektet är att man bättre ska förstå klämkraftbehovet hos enskilda förband samt att kunna montera till sträckgräns. Effektivare monterings- och auditmetoder samt en bättre sättningsmodell för skruvförband är därför ett måste.

Förväntade resultat

  • Verifiering av prestanda för klämkraftstyrning mha ultraljud
  • Auditering av sträckgränsdragna förband mha ultraljud
  • Regressionsmodell baserad på reell sättning

Alla verifierade resultat presenteras smakfullt i den svenska Skruvförbandshandboken, www.sfnskruv.se

Där presenteras också, i ett användarvänligt format, all den samlade information som Svensk fordonsindustri gemensamt har tagit fram för att underlätta konstruktion och produktion av optimerade skruvförband.

Kontakt: Projektledare Thomas Hermansson, Volvo Cars, therma14@volvocars.com

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se