Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

SFN


SFN bildades hösten 2006 på initiativ från svensk fordonsindustri..

Nätverket syftar till att för modern skruvförbandsteknik:

  • Sprida information
  • Snabba upp tillämpningen
  • Initiera och driva utveckling
 

Nätverket ska bidra till att svensk fordonsindustri och dess underleverantörer är internationellt ledande på användning av modern skruvförbandsteknik. Nätverket ska också bidra till att tekniken sprids i övrig svensk verkstadsindustri.

SFN driver utvecklingsprojekt och står bakom
Handbok i Skruvförbandsteknik.

SFN har tagit fram tre Beräkningshjälpmedel varav
det senaste är Skruvguiden.
Detta verktyg är på engelska och kallas Guide Lines.

SFN och nätverkets hantering av personuppgifter.
Värd för nätverket SFN är Swerea IVF AB, och vår hantering av personuppgifter sker enligt Swerea IVFs integritetspolicy.
Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på privacy@swerea.se.

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se