Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Beräkningshjälpmedel


I dagsläget har vi tre beräkningshjälpmedel.

Det senaste verktyget i vår samling är Skruvguiden.
Eftersom vår verksamhet blir mer internationell är detta verktyg på
engelska och kallas då Guide Lines.

"It provides calculation results with regard to static and dynamic strength
for torque tightened as well as yield point tightened joints. Furthermore, it shows
suitable torque-angle characteristics during tightening for joints of chosen designs.
Torque tightened joints with angle monitoring and angle tightened joints with torque monitoring."


Med verktyget Ultraljudsrespons, kan du få hjälp med att beräkna ultraljudsrespons vid klämförband.


Med verktyget Sättningsberäkning, kan du beräkna sättning pga dynamisk last och temperaturpåverkan.
Beräkningarna är inte exakta eftersom sambanden är mycket komplexa. De ska ses som en god indikering på det verkliga utfallet.Get going with Skruvguiden


Starta UltraljudsresponsStarta Sättningsberäkning
Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se