16596 SFN - Svenska Föreningen för Skruvförband
Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Beräkningshjälpmedel


I dagsläget har vi två beräkningshjälpmedel. Dels kan du få hjälp med att beräkna ultraljudsrespons vid klämförband, och dels kan du beräkna sättning pga dynamisk last och temperaturpåverkan. Beräkningarna är inte exakta eftersom sambanden är mycket komplexa. De ska ses som en god indikering på det verkliga utfallet.

Ultraljudsrespons


Sättningsberäkning

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se