16696 SFN - Svenska Föreningen för Skruvförband
Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Beräkningshjälpmedel-Sättningar


Beräkningshjälpmedlet är utvecklat för 10.9 skruv och det baseras på ett stort antal praktiska försök.

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se