Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Beräkningshjälpmedel-Sättningar


Beräkningshjälpmedlet är utvecklat för 10.9 skruv och det baseras på ett stort antal praktiska försök.

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se