Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Beräkningshjälpmedel-TOF


På den här sidan kan du räkna ut vad ultraljudsresponsen för ett klämkraftskritiskt momentmonterat förband i produktion bör bli. Detta värde kan användas för att styra, övervaka eller efterkontrollera klämkraften.

Tag fram relevanta data för ditt förband, som skruvtyp, underlag , klämlängd, önskad klämkraft etc enligt anvisningarna.

Klämkraften är proportionell mot ökningen av TOF. Skruvlängd anges för att man ska få en bedömning av rimligheten i uppmätt TOF.

Normalt ansätter man klämkraften till ca 55% av skruvens nominella brottlast. Tabellen nedan anger klämkraftvärden för så kallade standardförband:

Dimension Klämkraft målvärde 
8.8 skruv [kN]
Min axiell brottlast
8.8 skruv [kN]
Klämkraft målvärde 
10.9 skruv [kN]
Min axiell brottlast 
10.9skruv [kN]
M6 8,7 16,1 12,5 20,9
M7 12,6 23,1 18,0 30,1
M8 15,9 29,2 22,8 38,1
M10 25,3 46,4 36,1 60,3
M12 36,7 67,4 52,5 87,7
M14 50,0 92,0 71,6 120,0
M16 68,2 125,0 97,5 163,0
M20 110,0 203,0 152,0 255,0

Beräkning:

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se