13931 SFN - Svenska Föreningen för Skruvförband
Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

SFN


SFN bildades hösten 2006 på initiativ från svensk fordonsindustri.

Nätverket syftar till att för modern skruvförbandsteknik:

  • Sprida information
  • Snabba upp tillämpningen
  • Initiera och driva utveckling
 

Nätverket ska bidra till att svensk fordonsindustri och dess underleverantörer är internationellt ledande på användning av modern skruvförbandsteknik. Nätverket ska också bidra till att tekniken sprids i övrig svensk verkstadsindustri.

SFN driver utvecklingsprojekt och står bakom Handbok i Skruvförbandsteknik.

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se